Pro lepší přehled vám tu postupně budu dávat fotky jednotlivých cest. 

Můžete na ně kouknout a vytvořit si vlastní trasu. 

U kterých je mapa s červenými křížky, tu nedoporučuji.

K24B - Z Horní Malé Úpy na Jelenku 

K25 - Nad Spáleným mlýnem do Staré hory

Thámova cesta - 1. Krkonošská cyklo NS

K24C u Eliščina údolí 

K24 v Malé Úpě

Vytvořte si webové stránky zdarma!